Privacy Statement Mama Taxi

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Mama Taxi persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • personen die worden vervoerd door Mama Taxi;
 • (medewerkers van) opdrachtgevers van Mama Taxi;
 • leveranciers? Wie nog meer?

Welke persoonsgegevens verwerkt Mama Taxi?
Mama Taxi verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt.

Door u aan Mama Taxi verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, namelijk hoofdzakelijk het verzorgen van vervoer, en indien van toepassing het verkrijgen van betaling voor de werkzaamheden.
 • Persoonsgegevens die u aan Mama Taxi door het invullen van het contact formulier op de website,

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,

Waarom verwerkt MAMA TAXI uw persoonsgegevens?
MAMA TAXI gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden namelijk het verzorgen van vervoer en eventueel het verkrijgen van betaling.
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten danwel informatie die voor u interessant kunnen zijn.

De beveiliging van uw gegevens
Mama Taxi neemt uiteraard passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Mama Taxi toegang hebben tot uw gegevens – onder meer op basis van een geheimhoudingsclausule – gehouden tot geheimhouding. Mama Taxi hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact op te nemen met de directie van Mama Taxi te bereiken op +3185-4019897 of per email@ info@mama-taxi.com.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Mama Taxi noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Software leverancier verantwoordelijk voor het planningsysteem van de ritten.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zullen in principe zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Mama Taxi is in dat geval aansprakelijk. Mama Taxi sluit met derden die toegang hebben tot persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af die aan alle vereisten voldoet.

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Mama Taxi gebruikmaakt van cookies zodat gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Mama Taxi. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Bewaartermijnen
Mama Taxi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en bewaart gegevens maximaal 2 jaar na de laatste rit / contact.

Uw rechten
U kunt Mama Taxi verzoeken uw gegevens altijd laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kunt ook altijd aan ons vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken.